Menu

اطلاعات پرواز فرودگاه ابوموسي

تماس با فرودگاه ابوموسی

فرودگاه ابوموسی

نام مدیر: جمشید دلفاری

تلفن مستقیم: 7635623401

تلفنخانه: 9-35623386

اطلاعات پرواز: 

تلفن گویا:

معرفی اجمالی فرودگاه ابوموسی

فرودگاه ابوموسی از لحاظ تعداد پرواز در رده 21 و جابجایی مسافر در رتبه 23 کشوری قرار دارد.

شرایط جغرافیایی ابوموسی و قرار گرفتن آن در خلیج فارس و فاصله نسبتا دور این جزیره از سواحل سرزمین مادری، نقش فرودگاه ابوموسی را فراتر از ترابری مسافران به پشتیبان و تامین‌کننده اصلی نیاز بازار به خصوص میوه و تره بار، مواد پروتئینی و لبنی شهروندان آن نیز گسترش داده است.

فرودگاه ابوموسی در سال 1373 راه اندازی شده و ازسال 85 پروازهای این فرودگاه به صورت روزانه توسط شرکت‌های هواپیمایی آریا و کیش ایر انجام شده است. در حال حاضر پروازهای هفتگی این فرودگاه 16 سورتی است و از نظر تعداد پرواز در بین 55 فرودگاه کشور در رده 21 و ازنظر جابجایی مسافر در رده 23 کشوری است.

موقعیت جغرافیایی فرودگاه ابوموسی در جزیره

خدمات سئو وب

طراحی سایت