Menu

اطلاعات پرواز فرودگاه بوشهر

فرودگاه بوشهر


مرکز تلفن 4 الی 33333291 – 077 

اطلاعات پرواز:

199 و داخلی های 3316و3317

فکس: 077-33555381

دفتر مدیرکل: 077-33333298

آدرس پستی : بوشهر-اداره کل فرودگاه های استان بوشهر صندوقپستی:751351363

ایمیل: [email protected]

خدمات سئو وب

طراحی سایت