Menu

اطلاعات پرواز فرودگاه شهركرد

تماس با فرودگاه شهرکرد

تلفنهای تماس : 
                       
تلفن خانه                                 32270901-038
نمابر:                                      32270910-038
روابط عمومی                           32270902-038
دفتر مدیرکل:                            32270903-038

 

Email: [email protected]
آدرس : شهرکرد - کیلومتر 3 جاده فارسان فرودگاه بین المللی شهرکرد
صندوق پستی :158-88155

خدمات سئو وب

طراحی سایت